Hör av dig!

Välkommen att ta kontakt med styrelsen och dina grannar via vår gemensamma Facebook-grupp. Gruppen fungerar som ett forum för våra medlemmar. Gruppen är till för att mötas, diskutera samt organisera sig för att skapa en sammanhållning i föreningen.