Medlemsinformation

Välkommen!

Hej och välkomna till bostadsrättsföreningen för Norra Gubberogatan 5-7!

Här finner du information till dig som medlem.

Allmänt om föreningen: Brf Norra Gubberogatan 5-7 äger fastigheterna Göteborg Gårda 69:3 och Gårda 69:4 i Göteborg. Föreningen bildades 2006 och man förvärvade fastigheterna 2015. Föreningen består av två flerbostadshus med 52 lägenheter och två lokaler. Byggnadsår 1939. Föreningen äger marken.

Vidare har vi en Facebook-grupp som fungerar som ett forum för våra medlemmar. Gruppen är till för att mötas, diskutera samt organisera sig för att skapa en sammanhållning i föreningen.


En trivsam boendemiljö

Vi är alla en del av vår gemensamma trivsel. För att skapa en behaglig boendemiljö behöver vi alla hjälpa till att hålla ordning.  Nedan följer några punkter att tänka på:

 • Föreningen har återvinningskärl för papper, plast, metall, glas och restavfall. Soprummen når du via innergården. Grovsorteringen ligger bredvid 5:an och hushållssopor samt matavfall bredvid 7:an.
 • Grovsortering finns beläget vid Lagströmsplatsen (korsningen vid Norra Gubberogatan och Kobbarnas väg).
 • Observera att det är förbjudet att lämna övriga sopor i soprummen samt att lämna sopor på golvet. Detta kan attrahera skadedjur.
 • Cykelförråd finns i källaren till uppgång 7. Vänligen observera att mopeder och motorcyklar ej får förvaras i källarutrymmen eller cykelrum då detta utgör en brandfara.
 • Tvättstuga finns beläget i källaren i båda trappuppgångarna. Bokning sker via ett analogt bokningssystem på väggen.  
 • Ej utnyttjad tvättid för övertas om tvätt ej startat inom en timma från utsatt starttid. Torkutrustning i tvättstuga får nyttjas ytterligare en timma efter avslutad tvättid. 
 • Kontaktuppgifter till styrelse och fastighetsskötare finner du under kontaktfliken.

Uppvärmning

Värmen styrs centralt från Göteborg Energi. När termometern går under 10 grader sätts automatiskt värmen igång i våra hus. Går termometern över 10 grader igen så stängs värmen också av. Ju längre upp i husen man bor desto längre tid tar det för värmen att komma igång.

Här kommer några tips på saker ni kan göra om ni upplever att det drar eller är kallt i er lägenhet:

 • Täta fönster och dörrar med tätningslister
 • Spaltventilen på fönster skall alltid vara öppen (de små beslagen skall skjutas ifrån varandra)
 • Alla ventiler i lägenheten skall vara lite öppna i stället för att någon är helt stängd och någon öppen, detta för att undvika drag
 • Om någon ventil är övertapetserad, försök skära fram den ur tapeten
 • ”Motionera” ventilen i elementen: öppna och stäng ventilen genom att vrida på termostaten några gånger per kvartal – för att inte ventilen skall fastna i ett läge
 • Det är bra att inte möblera framför radiatorerna, det kan förhindrar luftcirkulationen
 • Elementskydd som är täta kan också förhindra luftcirkulationen
 • Läs mer på Göteborgs energis hemsida: goteborgenergi.se/Privat/Kundservice/Energispartips

Uthyrning av lägenhet

För att hyra ut sin lägenhet en längre tid i andra hand krävs styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. 

Ovan gäller inte om man bor i lägenheten och hyr ut rum till inneboende, vilket man som bostadsrättsinnehavare har rätt till.