På gång i föreningen

  • 2018-08-25 Föreningen har påbörjat sanering av husets grund. Material har slängts och avfuktning av utrymmet är pågående. 
  • 2018-08-25 Fyra fläktar på taket har ersatts med nya och vi har återställt full ventilation i båda trappuppgångarna.