Renovering

Bostadsrättsinnehavare kan göra mindre förändringar i bostaden utan att informera föreningen. Detta kan t.ex. innefatta måleri eller utbyte av vitvaror. 

Föreningen tillåter renoveringsarbeten under följande tider;

  • Måndag – Fredag 09.00-19.00
  • Lördag – Söndag 11.00 – 15.00

Om du skall ändra i befintlig planritning krävs det utlåtande från Stadsbyggnadskontoret, samt godkännande av styrelsen, innan renovering påbörjas. Detta för att säkerställa att inga bärande väggar riskerar att påverkas av renoveringsarbeten.

Innan renovering påbörjas, skicka ett mail till styrelsen där det framgår vad som skall renoveras, när samt planen för renoveringen. Skicka även med utlåtande från Stadsbyggnadskontoret. Förfrågan tas sedan upp på nästkommande styrelsemöte där vi tar beslut och protokollför om renoveringen godkänts.

För större renovering av t.ex. kök, badrum eller golv begär styrelsen en översikt av de planerade förbättringarna innan renovering påbörjas.